Hotline: 097.898.5005
097.898.5005

Chính sách đổi trả

  • 20/09/2020

1. Điều kiện đổi trả

Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:

  • Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website tại thời điểm đặt hàng.
  • Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.
  • Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như bể vỡ, méo, tem mác lỗi…

 Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa. 

2. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

  • Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 48h kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp sản phẩm thiếu phụ kiện, quà tặng hoặc bể vỡ.
  • Thời gian gửi chuyển trả sản phẩm: trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận sản phẩm.
  • Địa điểm đổi trả sản phẩm: Khách hàng có thể mang hàng trực tiếp đến văn phòng/ cửa hàng của chúng tôi hoặc qua các kho của chúng tôi

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi. theo số điện thoại 091 5654 331Tags:
Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa cơ (Mã: K-COT-45-H)
Két Sắt Công Ty
Két Sắt Văn Phòng
Két Sắt Thu Ngân
Két sắt mini
Két sắt Welko KCC240, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-240)
Két sắt Bofa BF-V-150BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-150BS2)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K200
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-8B0)
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP004
Két sắt mini Bofa BF-V-45BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-45BS2)
Khóa cửa thông minh vân tay mini Philips 5100-H5, Không tay cầm
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas L8-5
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600K
Két Sắt Khách Sạn
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-R
Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80Đ)
Két Sắt Công Đức
Két sắt aifeibao HK-A1D-70-TS
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kawa KDS02
Két sắt Welko KS125, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-125)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-790 Face 3D
Két sắt aifeibao HK-MD-55-AS
Két sắt mini Bofa BGX-5D1-30, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-30)
Két sắt Welko KCC150, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-150)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G900 Plus
Két sắt Việt Tiệp K60, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-60-H)
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP002
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa vân tay (Mã: KV-VTT-100-H)
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTW-80)
Két sắt Welko US1080M, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-1080M)
Két sắt Welko KN240, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-240)
Két sắt Bofa FDG-A1/D-65BJ, Khóa vân tay (Mã: FDG-A1D-65BJ)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K202
Két sắt Việt Nhật K63 khóa điện tử (Mã K63VN-DT)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-700
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL650
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878
Két sắt Welko US88D, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-88D)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kawa KDS01
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas Lamboghini
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT-AL520-II-Plus
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas 6002
Két sắt Welko KCC120, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTW-120)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 9300 with Gateway điều khiển từ xa
Két sắt mini Welko HS35DT, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-35DT)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT50-3D Face mở bằng khuân mặt
Khóa cửa vân tay Kassler KL-656 cửa nhỏ
Khóa cửa vân tay Kitos KT G300
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-GR
Khóa cửa vân tay Kassler KL-667
Khóa cửa vân tay Kassler KL-888
Két sắt Welko KN240, Khóa cơ (Mã: KN-COW-240)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-25II-QCZ, Khóa vân tay (Mã HK-MD-25II-QCZ)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-R
Két sắt Philips SBX702-ABX
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP004
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-35DY)
Khóa cửa vân tay Kitos INFINITY 3D FACE
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-G
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-929-F, mở bằng khuân mặt face 3D
Két sắt Việt Tiệp K50, Khóa cơ (Mã: K-COT-50-H)
Két sắt Welko KCC150, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-150)
Khóa cửa vân tay Bosch ID30-Plus
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K205
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-7B0)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-656 cửa nhỏ
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas K9
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 9200
Két sắt bofa ZB-120DYS
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-LX
Két sắt Welko KCC240, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-240)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-50-AL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-50-AL)
Khóa cửa vân tay Kitos KT X6
Khóa cửa vân tay Kassler KL-858
Khóa cửa thông minh vân tay mini Philips 5100-5K, Không tay cầm
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-G
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-G
Két sắt việt tiệp K25N Khóa vân tay
Két sắt Welko KD74, Khóa điện tử (Mã: KD-DTW-74)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-C
Khóa cửa vân tay Kitos KT X6
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-GR
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-929
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 7300-5
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-C
Két sắt aifeibao HK-A1D-80-TS
Két sắt Welko KCC120, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-120)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G900
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas 6001
Két sắt aifeibao HK-MD-100-AL
Khóa cửa vân tay Kassler KL-669-SB
Khóa cửa vân tay Bosch EL-800AK Plus
Khóa cửa vân tay Bosch ID30
Két Sắt Điện Tử
Khóa cửa vân tay Kassler KL-669-SB
Khóa cửa vân tay Kassler KL-666 đố cửa nhỏ
Két sắt mini Việt Tiệp K25 Bản lể ngoài, Khóa cơ (Mã: K-COT-25BLN-H)
Két sắt Welko KN74-1K, Khóa cơ (Mã: KN-COW-74-1K)
Két sắt Welko KD74, Khóa cơ (Mã: KD-COW-74)
Két sắt Việt Nhật K68 khóa điện tử (Mã K68VN-DT)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT350
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-45DJ)
Két sắt Welko US88D, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-88D)
Két sắt Welko US68M, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-68M)
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-80)
Khóa cửa thông minh vân tay mini Philips 5100-5K, Không tay cầm
Két sắt mini Bofa FDX-A1/D-60, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-60)
Két sắt Việt Nhật K68 khóa cơ (Mã K68VN-KC)
Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa đổi mã (Mã: KV-DMT-250-H)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702-8HWS- mở bằng Face 3D
Khóa cửa vân tay Bosch FU-750 Plus
Khóa cửa vân tay Kassler KL-667
Két sắt Việt Tiệp K54, Khóa vân tay (Mã: K-VTT-54-H)
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kitos KT GL80
Két sắt mini Welko HS42Z, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42Z)
Két sắt mini Welko KCC60, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-60)
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kitos KT GL80 Plus
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-939-F, mở bằng khuân mặt face 3D
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-30DY)
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-Slide
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702E-5HWS
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT50-3D Face mở bằng khuân mặt
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-60DJ)
Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-60)
Khóa cửa thông minh Kaadas K20F mở bằng vân tay, khuân mặt
Khóa cửa vân tay Bosch EL-800AK
Khóa cửa kính vân tay Kassler KL-598
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL650 Plus
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-120, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-120)
Két sắt Việt Tiệp K50, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-50-H)
Két sắt mini Bofa BF-V-25BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-25BS2)
Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-41)
Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa điện tử (Mã: KV-DTT-250-H)
Két sắt bofa ZB-80DYS
Khóa cửa vân tay Kassler KL-600PG
Két sắt mini Welko HS35BD, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-35BD)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C900
Két sắt Welko KCC59, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-59)
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-Slide
Khóa cửa vân tay Kassler KL-790 Face 3D
Két sắt Welko KD74, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-74)
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa đổi mã (Mã: KV-DMT-100-H)
Két sắt Việt Tiệp K60, Khóa vân tay (Mã: K-VTT-60-H)
Két sắt Bofa BGX-5/D1-150, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-150)
Két sắt Welko KS160, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-160)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-VP-5HWS camera tích hợp chuông cửa
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-40-AL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-40-AL)
Két sắt mini Welko HS42BD, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42BD)
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600B-Plus
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-50)
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-80-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-80-BL)
Két sắt Bofa FDX-A1/D-150, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-150)
Khóa cửa thông minh Kaadas K20F mở bằng vân tay, khuân mặt
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL650 Plus
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT-AL520-II
Két sắt Hàn Quốc
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL38
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-60-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-60-BL)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C200
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL603E
Két sắt mini Bofa BF-V-45BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-45BJ)
Két sắt Bofa FDG-A1/D-85BJ, Khóa vân tay (Mã: FDG-A1D-85BJ)
Két sắt mini Việt Tiệp K25N, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-25N-H)
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT-AL520-II
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL603E
Két sắt Việt Nhật K50 khóa cơ (Mã K50VN-KC)
Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa điện tử (Mã: KV-DTT-150-H)
Két sắt mini Bofa BF-V-60BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BJ)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G900
Két sắt mini Welko KN35, Khóa cơ (Mã: KN-COW-35)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878C
Két sắt mini Bofa FDX-A/D-30, Khóa điện tử (Mã: FDX-AD-30)
Két sắt mini Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-4B0)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-5
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702E-5HWS
Khóa cửa kính thông minh vân tay mật mã M500
Khóa cửa lùa nhôm vân tay Kitos KT-AL38-Hook
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas S500-C
Két sắt Việt Nhật K25 khóa điện tử (Mã K25VN-DT)
Két sắt Welko KS160, Khóa cơ (Mã: KS-COW-160)
Két sắt bofa ZB-120DY
két sắt aifeibao HK-A1/D-80-TBL, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-80-TBL)
Két sắt Welko US68D, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-68D)
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP001
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas Lamboghini
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-929
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kawa KDS02
Khóa cửa vân tay Bosch FU-750
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-G
Két sắt mini Welko KN54, Khóa cơ (Mã: KN-COW-54)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C810
Két sắt mini Welko KS80N, Khóa điện tử (Mã: KS-DTW-80N)
Két sắt mini Welko KCC38, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-38)
Khóa cửa thông minh Kaadas 3D Face Lamboghini mở bằng vân tay, khuân mặt
Khóa cửa vân tay Kitos KT X3, Camera trên khóa
Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80N)
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kawa KG01
Két sắt aifeibao HK-A1D-100-QH
Két sắt bofa ZB-100DYS
Khóa cửa vân tay Bosch FU-750 Plus
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-939
Két sắt mini Việt Tiệp K25D, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-25D-H)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K201
Khóa cửa vân tay Kitos KT P830
Két sắt mini Welko HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-25AC)
Két sắt Việt Tiệp K50, Khóa vân tay (Mã: K-VTT-50-H)
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa cơ (Mã: KV-COT-100-H)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-929-F, mở bằng khuân mặt face 3D
Két sắt Welko KS125, Khóa cơ (Mã: KS-COW-125)
Khóa cửa kính thông minh vân tay mật mã M500
Khóa cửa cổng sắt chống nước vân tay Kassler KL-579I-BL
Két sắt Welko KD45, Khóa cơ (Mã: KD-COW-45)
két sắt aifeibao HK-A1D-70-ALS, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-70-ALS)
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT-AL520-II-Plus
Két sắt Welko KN200, Khóa cơ (Mã: KN-COW-200)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878C
Khóa cửa vân tay Bosch EL-800AK
Két sắt Việt Tiệp K44, Khóa vân tay (Mã: K-VTT-44-H)
Két sắt Welko KN170, Khóa cơ (Mã: KN-COW-170)
Két sắt Bofa FDX-A1/D-80, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-80)
Két sắt cao cấp - xuất khẩu
Khóa cửa vân tay Kassler KL-600PC
Két sắt mini Bofa BF-V-60BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BS2)
Két sắt mini aifeibao HK-A1/D-50-ALS, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-50-ALS)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C810
Két sắt aifeibao HK-MD-45-AS
Két sắt mini Bofa BF-V-30BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-30BS2)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-898 Pro
Két sắt Welko KD45, Khóa vân tay (Mã: KD-VTW-45)
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600K-Plus
Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa vân tay (Mã: KV-VTT-150-H)
Két sắt Bofa BF-V-70BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-70BJ)
Két sắt mini Việt Tiệp K35, Khóa cơ (Mã: K-COT-35-H)
Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-100)
Két sắt Bofa FDX-A1/D-100, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-100)
Két sắt mini Bofa FDX-A/D-45, Khóa điện tử (Mã: FDX-AD-45)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-890
Két sắt Welko KS160, Khóa điện tử (Mã: KS-DTW-160)
Két sắt Welko KCC59, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-59)
Két sắt bofa ZB-150DYS
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702-8HWS- mở bằng Face 3D
Két sắt aifeibao HK-A1D-120-QH
Két sắt Welko KCC100, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-100)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kawa KDS01
Két sắt Welko KD54, Khóa vân tay (Mã: KD-VTW-54)
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600K
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP002
Khóa cửa vân tay Kassler KL-600PG
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kawa KG01
Két sắt mini Welko HS20AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-20AC)
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP003
Két sắt Welko KS140, Khóa cơ (Mã: KS-COW-140)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K202
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-999
Két sắt Welko KD45, Khóa điện tử (Mã: KD-DTW-45)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-45-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-45-BL)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-678-Gold
Khóa cửa vân tay Bosch ID60-Plus
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600B
Két sắt bofa ZB-100DY
Két sắt Bofa FDX-A1/D-70, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-70)
Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-100)
Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80Đ)
Khóa cửa cổng sắt chống nước vân tay Kassler KL-579I-App
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-60DY)
Khóa cửa cổng sắt chống nước vân tay Kassler KL-579I-BL
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-Pro
Khóa cửa vân tay Kassler KL-888
Két sắt mini Bofa FDX-A/D-40, Khóa điện tử (Mã: FDX-AD-40)
Két sắt Welko KD54, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-54)
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL650
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 7300-5
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-C
Két sắt mini Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-5B0)
Két sắt Bofa BF-V-70BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-70BS2)
Khóa cửa vân tay Bosch ID30-Plus
Khóa cửa vân tay Kitos KT C500
Khóa cửa vân tay Kitos INFINITY 3D FACE
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL38 Plus
Khóa cửa vân tay Kassler KL-666 đố cửa nhỏ
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-C
Két Sắt Khóa Vân Tay
Két sắt aifeibao HK-MD-120-AL
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-G
Két sắt mini Welko KN54, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-54)
Két sắt mini Việt Tiệp K25D, Khóa cơ (Mã: K-COT-25D-H)
Két Sắt Khóa Đổi Mã
Két sắt Welko KS140, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-140)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-868-Plus
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-80)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-60-AL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-60-AL)
Két sắt Việt Nhật K25 khóa cơ (Mã K25VN-KC)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878F Face 3D
Khóa cửa vân tay Kassler KL-678-Gold
Két sắt Welko KD54, Khóa cơ (Mã: KD-COW-54)
Két sắt Welko US1080M, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-1080M)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702-1HWS - Camera
Két sắt mini Welko HS42DT, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42DT)
Két sắt mini Việt Tiệp K25 Bản lể ngoài, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-25BLN-H)
Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-45-H)
Két sắt Bofa BF-V-80BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-80BJ)
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-53, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-53)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT350-Pro
Két sắt Welko KCC100, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTW-100)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-898
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-6B0)
Két sắt Welko KN170, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-170)
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-55)
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-55)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-939
Két sắt Việt Nhật K50 khóa vân tay (Mã K50VN-VT)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-939-F, mở bằng khuân mặt face 3D
Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa vân tay (Mã: K-VTT-45-H)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips DDL702-1HWS - Camera
Khóa cửa lùa nhôm vân tay Kitos KT-AL38-Hook
Khóa cửa vân tay Kassler KL-700
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 9300 with Gateway điều khiển từ xa
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-GR
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-55)
Két sắt bofa ZB-80DY
Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-60)
Két sắt Việt Tiệp K60, Khóa cơ (Mã: K-COT-60-H)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C900
Két sắt aifeibao HK-A1D-60-TS
Két sắt Việt Nhật K50 khóa điện tử (Mã K50VN-DT)
Khóa cửa vân tay Kitos KT C500
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-C
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas K9
Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-6B0)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G300
Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-38)
Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-7B0)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-858
Két sắt Welko KCC240, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-240)
két sắt aifeibao HK-A1/D-60-ALS, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-60-ALS)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas 6002
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C200
Két Sắt Khóa Cơ
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP003
Két sắt Welko KS140, Khóa điện tử (Mã: KS-DTW-140)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-35-AG, Khóa vân tay (Mã HK-MD-35-AG)
Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa vân tay (Mã: KV-VTT-250-H)
Két sắt aifeibao HK-A1D-150-BR
Két sắt aifeibao HK-A1D-40-TS
Két sắt Bofa BF-V-120BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-120BS2)
Két sắt Welko KN300, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-300)
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-35DJ)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-GR
Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa cơ (Mã: KV-COT-150-H)
Két sắt Việt Nhật K63 khóa cơ (Mã K63VN-KC)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-VP-5HWS camera tích hợp chuông cửa
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas 6001
Két sắt aifeibao HK-A1D-100-TS
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kawa KG02
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL38 Plus
Khóa cửa vân tay Kassler KL-600PC
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599
Khóa cửa vân tay Kitos KT P830
Két sắt Welko KN300, Khóa cơ (Mã: KN-COW-300)
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-80)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips 9200
Khóa cửa vân tay Kitos KT X5
Két sắt aifeibao HK-A1D-80-ALS
Két sắt Việt Tiệp K34, Khóa cơ (Mã: K-COT-34-H)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas R6-5
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-50)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-5
Két sắt mini Welko KN45, Khóa cơ (Mã: KN-COW-45)
Két sắt Việt Tiệp K44, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-44-H)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C800
Két sắt Welko KN200, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-200)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-555
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-100-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-100-BL)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-999
Khóa cửa vân tay Kassler KL-878F Face 3D
Khóa cửa vân tay Kassler KL-868
Két sắt aifeibao HK-A1D-100-ALS
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT350
Két sắt Việt Nhật K25 khóa vân tay (Mã K25VN-VT)
Két sắt Welko KCC120, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-120)
Két sắt Welko KD54, Khóa điện tử (Mã: KD-DTW-54)
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600B-Plus
Khóa cửa vân tay Bosch ID60
Két sắt mini Welko KCC41, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-41)
Két sắt Welko KCC200, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-200)
két sắt aifeibao HK-A1/D-100-TBL, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-100-TBL)
Két sắt Welko KN74-1K, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-74-1K)
Két sắt mini Việt Tiệp K25N, Khóa cơ (Mã: K-COT-25N-H)
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600B
Khóa cửa vân tay Kitos KT G300 Plus
Két sắt mini Welko HS28AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-28AC)
két sắt aifeibao HK-A1/D-60-TBL, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-60-TBL)
Két sắt Bofa BF-V-80BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-80BS2)
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa điện tử (Mã: KV-DTT-100-H)
Két sắt Welko KS125, Khóa điện tử (Mã: KS-DTW-125)
két sắt aifeibao HK-A1/D-70-TBL, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-70-TBL)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G300 Plus
Khóa cửa vân tay Kassler KL-898 Face 3D
Khóa cửa vân tay Bosch FU-750
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-979-GR
Két sắt Welko US68D, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-68D)
Két sắt mini Bofa FDG-A1/D-55BJ, Khóa vân tay (Mã: FDG-A1D-55BJ)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-C
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-70-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-70-BL)
Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa cơ (Mã: KV-COT-250-H)
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-V-5HWS tích hợp chuông cửa
Két sắt mini Welko KN35, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-35)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K201
Két sắt Việt Nhật K68 khóa vân tay (Mã K68VN-VT)
Khóa cửa vân tay Kitos KT G900 Plus
Khóa cửa vân tay Kassler KL-898 Face 3D
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-80-AL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-80-AL)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K205
Két sắt Việt Tiệp K44, Khóa cơ (Mã: K-COT-44-H)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-898
Két sắt Welko KD45, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-45)
Két Sắt Gia Đình
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-45DY)
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTW-55)
Két Sắt Tiệm Vàng
Két sắt việt tiệp K25Đ Khóa vân tay
Két sắt Welko KCC200, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-200)
Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80N)
Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-41)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-868
Khóa cửa vân tay Bosch EL-600K-Plus
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas L8-5
Khóa cửa thông minh vân tay mini Philips 5100-H5, Không tay cầm
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-73, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-73)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-959-GR
Két sắt mini Việt Tiệp K40, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-40-H)
Két sắt Philips SBX702-CBX
Khóa cửa vân tay Kitos KT X3, Camera trên khóa
Khóa cửa thông minh vân tay Philips Alpha-V-5HWS tích hợp chuông cửa
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kawa KG02
Két sắt Welko KCC200, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-200)
Két sắt Việt Tiệp K54, Khóa điện tử (Mã: K-DTT-54-H)
Két sắt Welko US1080D, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-1080D)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas L7-5
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-45, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-45)
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-63, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-63)
Két sắt Việt Nhật K63 khóa vân tay (Mã K63VN-VT)
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kitos KT GL80 Plus
Két sắt Welko US1080D, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-1080D)
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C800
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-LX
Khóa cửa vân tay Bosch ID30
Két sắt bofa ZB-150DY
Khóa cửa vân tay Bosch ID60-Plus
Khóa cửa vân tay Bosch EL-800AK Plus
Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-38)
Két sắt Bofa FDG-A1/D-95BJ, Khóa vân tay (Mã: FDG-A1D-95BJ)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas R6-5
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-969-G
Khóa cửa vân tay mã số Sharp SRP001
Két sắt aifeibao HK-MD-70-AS
Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-8B0)
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa K200
Két sắt Welko KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-120)
Két sắt mini Bofa BGX-5/D1-100, Khóa điện tử (Mã: BGX-5D1-100)
Két sắt Welko US88M, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-88M)
Két sắt Welko US88M, Khóa vân tay (Mã: US-VTW-88M)
Khóa cửa vân tay Kassler KL-868-Plus
Két sắt aifeibao HK-A1D-50-TS
Khóa cửa nhôm vân tay Kassler KL-599-Pro
Két sắt Welko KCC200, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTW-200)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas S500-C
Khóa cửa vân tay Bosch ID60
Két sắt Bofa BF-V-100BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-100BS2)
Khóa cửa thông minh Kaadas 3D Face Lamboghini mở bằng vân tay, khuân mặt
Khóa cửa vân tay Kassler KL-890
Két sắt mini Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-4B0)
Khóa cửa thông minh vân tay Kaadas L7-5
Két sắt mini Welko KN45, Khóa điện tử (Mã: KN-DTW-45)
Khóa cửa cổng sắt chống nước vân tay Kassler KL-579I-App
Két sắt Welko US68M, Khóa điện tử (Mã: US-DTW-68M)
Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa đổi mã (Mã: KV-DMT-150-H)
Két sắt Việt Tiệp K54, Khóa cơ (Mã: K-COT-54-H)
Két sắt Welko KCC150, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-150)
Két sắt Bofa FDG-A1/D-75BJ, Khóa vân tay (Mã: FDG-A1D-75BJ)
Khóa cửa nhôm vân tay Kitos KT AL38
Khóa cửa vân tay Kassler KL-555
Két sắt mini bofa, Khóa vân tay (Mã ZB-30DJ)
Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-5B0)
Khóa cửa kính cường lực vân tay Kitos KT GL80
Khóa cửa vân tay thông minh Kawa KT350-Pro
Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kassler KL-898 Pro
Két sắt mini aifeibao HK-A1/D-40-TBL, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-40-TBL)
Khóa cửa vân tay Kitos KT X5
Két sắt mini Việt Tiệp K40, Khóa cơ (Mã: K-COT-40-H)
Khóa cửa kính vân tay Kassler KL-598
Két sắt Bofa FDX-A1/D-120, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-120)


KÉT SẮT BÁN CHẠY NHẤT

Két sắt Bofa BF-V-45BS2
Két sắt Bofa BF-V-45BS2
11,800,000 đ 20,746,683 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt Bofa FDX-A1/D-120
Két sắt Bofa FDX-A1/D-120
31,000,000 đ 52,072,780 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt mini Bofa FDX-A/D-30
Két sắt mini Bofa FDX-A/D-30
6,900,000 đ 11,145,095 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt mini Welko HS42Z, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42Z)
Két sắt mini Welko HS42Z, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42Z)
2,590,000 đ 3,190,000 đ Bảo hành: 36 Tháng
két sắt aifeibao  HK-A1D-70-ALS, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-70-ALS)
két sắt aifeibao HK-A1D-70-ALS, Khóa vân tay (Mã HK-A1D-70-ALS)
65,780,000 đ 69,459,810 đ Bảo hành: 24 Tháng
Két sắt mini aifeibao  HK-M/D-60-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-60-BL)
Két sắt mini aifeibao HK-M/D-60-BL, Khóa vân tay (Mã HK-MD-60-BL)
6,710,000 đ 9,353,195 đ Bảo hành: 24 Tháng
Két sắt mini Welko HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-25AC)
Két sắt mini Welko HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-25AC)
1,990,000 đ 2,521,073 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)
2,412,866 đ 3,820,153 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt Bofa BF-V-60BJ
Két sắt Bofa BF-V-60BJ
18,500,000 đ 36,215,734 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt Bofa BF-V-60BS2
Két sắt Bofa BF-V-60BS2
16,200,000 đ 24,886,730 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt Bofa FDX-A1/D-60
Két sắt Bofa FDX-A1/D-60
12,600,000 đ 22,839,848 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-50)
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-50)
3,090,000 đ 5,317,871 đ Bảo hành: 36 Tháng
Két sắt mini Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-4B0)
Két sắt mini Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-4B0)
24,800,000 đ 31,500,000 đ Bảo hành: 24 Tháng
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-8B0)
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-8B0)
39,700,000 đ 50,400,000 đ Bảo hành: 24 Tháng